Wat is ABV DEVELOPMENT?

ABV Development is een groep van talentvolle en ervaren beroeps met multidisciplinaire competenties rond gemeenschappelijke waarden, zoals integriteit, professionalisme, vertrouwen en inzet om de belangen van onze klanten te dienen.

Naar u luisteren, u begrijpen, u adviseren en u objectief begeleiden, met het beste antwoord voor uw bedrijf. Namelijk dat antwoord dat aansluit op uw doelstellingen en kadert in uw bedrijfsomgeving.

Alle deskundigen en consultants van ABV Development zijn gebonden door een ethisch charter dat borg staat voor een verbintenis tot kwaliteit, prestatie en geheimhouding.

 

ABV DEVELOPMENT Enterprise

Wij bieden u het gespecialiseerde, transparante en onafhankelijke advies dat u nodig hebt om de beste financiële prestaties te halen.
Om u snel te kunnen aanpassen aan veranderingen en het hoofd te bieden aan de concurrentie, moet u kunnen rekenen op uitgekiende fiscale adviezen en een planning die past bij uw bedrijf.

Onze specialiteit is waarde creëren. Hoe we dat doen? Met oplossingen om de cashflow te verbeteren, de kosten te verminderen en steun en subsidies te krijgen.

 

ABV DEVELOPMENT Environment

Onze deskundigen en specialisten bieden bedrijven en industrieën een hele waaier van juridische, technische en financiële competenties om, tegen de laagste kostprijs, te voldoen aan hun federale, regionale, lokale reglementaire verplichtingen: exploitatievergunning, lozingsvergunning (water, effluenten, afvalstoffen), saneringsstudies, bodem- en grondwateronderzoek, Seveso-richtlijn, milieumanagementsystemen, REACH, …

ABV DEVELOPMENT Healthcare

Welcome to ABV Healthcare

We assist you to develop the most appropriate, customized and fastest strategy to put your products on the market. 

We also offer you all support after your product release.