Beheersysteem (QSE) en duurzame ontwikkeling

Omdat het beheer van de kwaliteit, de veiligheid en het milieu een essentieel en onvermijdelijk element vormt in de strategie en ontwikkeling van uw onderneming.

Wij zullen u begeleiden bij elke stap van uw project:

  • Onderzoeksfase
  • Terreinwerk
  • Impactstudies en vergunningen
  • Bouw, coördinatie en veiligheid
  • Voltooiing en inauguratie van uw project
  • Beheersing van de milieuaspecten

Onze laatste projecten

De onderneming REX PANELS & PROFILES NV is al een tijdje actief op industriegebied Tournai Ouest (Doornik West), en is vooral gespecialiseerd in de productie van sandwichpanelen.

Voor de aanvraag van een gecombineerde vergunning voor de bouw en exploitatie van een nieuwe productie-unit deden ze een beroep op ABV Development. Deze unit zal gebruikt worden voor de productie van sandwichpanelen en zal drie productielijnen bevatten, goed voor een jaarcapaciteit van zo'n 10.000 ton.

De productie van isolerende mousse valt onder de activiteiten beoogd door de Richtlijn Industriële Emissies: 4.1.h: "De fabricage van organisch-chemische producten in industriële hoeveelheden door chemische of biologische transformatie, zoals kunststofmaterialen (waaronder polymeren)."

Daarnaast werden in het kader van dit project ook een technisch dossier en een basisrapport opgesteld. De vergunning werd onlangs toegekend.

IGM Service Industrie uit Tertre is actief in industrieel onderhoud, leidingwerk en industriële mechanica, maar ook in metaalconstructies, plaatbewerking en ketelbouw. ABV werd ingeschakeld voor de aanvraag van een gecombineerde vergunning en de verwezenlijking van een milieu-effectbeoordeling. Deze zijn nodig voor de transformatie van een gebouw (met een atelierfunctie) en een nieuwe locatie voor de activiteiten. 

De gecombineerde vergunning werd in juli 2022 toegekend!

UVELIA – INTRADEL is de Energieterugwinningseenheid in Herstal. Het is een verbrandingsinstallatie voor huishoudelijk afval en een biomethaniseringsinstallatie voor organisch afval. UVELIA – INTRADEL produceert en verkoopt hernieuwbare elektriciteit die goed is voor het jaarlijkse verbruik van 51.000 huishoudens!

De activiteit afvalverbranding valt onder de Richtlijn Industriële Emissies (RIE), waarvan de conclusies over de beste beschikbare technieken (BBT) in december 2019 zijn gepubliceerd. 

ABV Development voert daarom een studie uit volgens het Bodemdecreet, waarin ook de specifieke clausules van het basisrapport zijn opgenomen, zodat UVELIA – INTRADEL enerzijds kan voldoen aan de Europese en Waalse wetgeving en anderzijds de volgende verlenging van de milieuvergunning kan voorbereiden. 

Voor het ABV Development team stopt het hier niet bij. Wij stellen ook het technisch dossier op voor de biomethaniseringsinstallatie.

 
uvelia

Sagrex zal in 2022 een unieke bouwaanvraag indienen voor de uitbreiding van de steengroeve in Quenast, plus een proactieve aanvraag voor de vernieuwing van de productie-installaties. Voor dit alles kunnen ze rekenen op ABV ENVIRONMENT, dat ook de milieueffectenstudie uitvoerde.

De huidige steengroeve produceert jaarlijks 1,8 miljoen ton porfier (of 9.000 ton per dag) voor de bouwsector. De uitbreidingsaanvraag maakt deel uit van de vergroting van de huidige activiteiten richting zuidwesten.

Voor de gevraagde uitbreiding gaat het om een oppervlakte van zo'n 50 hectare voor ontginning, en iets meer dan 20 hectare voor de opslag van afvalgesteente. Dankzij deze uitbreiding is Sagrex zeker zijn activiteiten nog bijna 100 jaar lang te kunnen voortzetten

 

Pâtisserie Sirre deed een beroep op ABV ENVIRONMENT voor de begeleiding bij een bouwaanvraag. Zo verzorgde ABV ENVIRONMENT het milieueffectenrapport dat vereist is voor een bouwaanvraag klasse 1B.

Deze familiale en artisanale bakker-patissier werd opgericht in 1935 en wordt al vier generaties lang uitgebaat door dezelfde familie. De zaak beschikt over een atelier in Koekelberg, van waaruit de 3 winkels worden aangeleverd (de twee andere winkels liggen in Jette en Stockel). 

De toekomst van deze patissier, en dus van uw genot, is verzekerd!

 
 

ABV ENVIRONMENT verzorgde het milieueffectenrapport in het kader van de uitvoering van de Zone d’Aménagement Communal Concerté (gebied waarvan de inrichting door de gemeente aan een overlegprocedure onderworpen is) nr. 9 en van de gedeeltelijke herziening van het plaatselijk beleidsontwikkelingsplan  van de 'Gladjebeek' in Komen-Waasten. 

Deze opdracht kadert binnen de lopende procedure die werd opgestart door ICE MOUNTAIN, met jaarlijks ruim 350.000 bezoekers een bekende toeristische speler in en ook buiten het Waalse Gewest. 

De site van Komen-Waasten biedt vandaag een hele reeks indoor- en outdoor-activiteiten, waaronder ook een skipiste.

Met dit nieuwe project wil ICE MOUNTAIN zijn recreatieactiviteiten uitbreiden, meer bepaald door de bouw van een toestel waarmee kunstmatige golven kunnen worden ontwikkeld voor surfactiviteiten. Ook zullen er accomodatiemogelijkheden voor toeristen worden gebouwd.

ABV Development heeft de milieueffectenstudie voor het ZIN-project uitgevoerd, uitgevoerd door onze partner Befimmo, die in maart zijn plannings- en milieuvergunning heeft verkregen. Zin is een multifunctioneel project van circa 113.000 m², met onder andere kantoren, woningen, sport- en recreatiegebieden en winkels. In 2018 diende Befimmo een vergunningsaanvraag in voor het ZIN-project en de herontwikkeling van de huidige WTC1 en 2 site in Brussel.

In opdracht van DELZELLE voert ABV Development de milieubewaking uit van de grondwerken voor het AGORA-project in Braine-le-Comte, waar een braakliggend terrein verdwijnt en de wijk volledig wordt gerevitaliseerd om een voetgangersontmoetingsplaats te bieden: bijna 140 woningen, een groot openbaar plein, 300 m2 bestemd voor buurtwinkels en vrije beroepen. [...]  "Agora Braine".

ABV Development adviseert en begeleidt RTBF door het optimaal hergebruik van de uitgegraven grond voor de kelder van haar nieuwe gebouw te organiseren!

BEFIMMO heeft ABV Development de opdracht gegeven om de milieuopvolging van de grondwerken voor het Paradis Express-project in Luik uit te voeren. Het project, gelegen in de buurt van het TGV-station, omvat de bouw van een ecowijk met kantoor-, woon- en winkelfuncties. Totale oppervlakte: 21.000 m2. Een ander project dat tot bloei komt!

Klimaatimatologische impactstudie voor de uitbreiding van de luchthaven Reunion Roland-Garros (ARRG)

In het kader van de uitbreiding en herstructurering van de infrastructuur van de ARRG heeft ABV Development, in samenwerking met het adviesbureau ATRIA Environnement, de studie over de aanpassing aan en de beperking van de klimaatverandering uitgevoerd, vanaf de prehaalbaarheidsfase tot aan de uitvoering ervan.

Deze EIC heeft geleid tot de beoordeling van de kwetsbaarheid van het ARRG-project voor klimaatverandering.

Het Salamandre-project is een project dat gefinancierd wordt door de federatie Wallonië-Brussel op 2 testzones : een in Brussel (Anderlecht), de andere in Wallonië (La Louvière).

Het project heeft tot doel het nut aan te tonen van de herfinanciering van de staatsarchieven door hun economische bijdrage aan het beheer van de bodemverontreiniging.

De archieven bevatten een schat aan informatie die niet direct toegankelijk is voor gebruik door niet-historici. Aan de andere kant is de technische informatie die nodig is voor het beheer van verontreinigde bodems moeilijk te begrijpen voor historici.

De eerste tests laten zeer nuttige informatie zien over de oorsprong van de gedetecteerde verontreiniging, de oorsprong en de bestemming van historische vulgronden en ondergrondse gebouwen.

Zij hebben vertrouwen in ons

Een vertrouwensbureau met medewerkers die op een constructieve manier inspelen op onze vragen. Het gaat vooral om partners die luisteren en om deskundigen op milieugebied die altijd pertinente en interessante adviezen geven. Een competent en vertrouwenswaardig bureau dat nodig is in het beheer van onze wettelijke vereisten op milieugebied.

Catherine Goormaghtigh
Responsable environnement

ABV is een betrouwbare partner, zowel voor onze grootschalige milieuprojecten als voor onze meer bescheiden projecten. De medewerkers van ABV zorgen voor een hoge wetenschappelijke kwaliteit en waken over de planning van de bedrijfsinitiatieven. Hierdoor ontstaat een aangenaam gevoel van comfort en wederzijds vertrouwen, zodat onze vernieuwingsprojecten met echt professioneel plezier tot een goed einde worden gebracht. 

Bjorn Hamal
Site Manager

Bodemverontreiniging succesvol aanpakken vereist naast technische kwaliteiten ook kennis van de reglementering (in ons geval de Brusselse). Bij saneringsprojecten is een samenwerking gedurende meerdere jaren vaak nodig. Bij ABV vond VRT deze kwaliteiten en kennis. Dit maakt ABV voor VRT een sterke en betrouwbare partner

Roel De Geyter
Projectcoördinator

ABV begeleidt ons met zijn ervaring al tien jaar lang bij de belangrijkste renovatieprojecten van verlaten industriële terreinen. Sommige projecten worden momenteel nog uitgevoerd, andere verkeren nog in de planfase. Het lijkt ons evident dat de kwaliteit van hun expertise en hun werkwijze in sterke mate heeft bijgedragen tot het succes van deze ontwikkeling. Proficiat! Veel succes voor de komende 10 jaar en alle jaren die nog volgen!

Jean-Philippe Doutrelugne
Development Director

Of het nu gaat om de opvolging van haar milieuvergunningen, de bodemonderzoek van haar gebouwen, de milieu-audits of om het beheer van haar milieucertificering ISO 14001, … Befimmo heeft in ABV Development de ideale partner gevonden die alle nodige vakbekwaamheden in één bureau verenigt!

Frédéric Tourné
Head of Environmental Management

Een professionele aanpak, aangepast aan ieders vereisten en taken. Met andere woorden, doeltreffendheid en reactiviteit, alsook een goede beschikbaarheid van de dossiers, met een vlot bereikbaar en vriendelijk team ! Behoorlijk uitgevoerd werk dat aan alle verwachtingen voldoet.

Pascal Delfosse
Administrateur

Als bosbouwproductie- en marketingbedrijf dat al enkele decennia actief is in het bos, doen wij voor onze industriële ontwikkelingsprojecten een beroep op ABV Environment. Tegelijkertijd hebben we onze vastgoedprojecten ontwikkeld. We hebben ook kunnen profiteren van de expertise, de vaardigheden en de gepersonaliseerde commerciële ondersteuning voor al onze investeringen. Sindsdien hebben we ons onafgebroken vertrouwen gesteld in ABV Environment en haar medewerkers, een vertrouwen dat nooit is beschaamd, en we danken hen.

Guy & Carine Vanroy
Managing Directors

Dankzij de nauwkeurige adviezen betreffende de reglementering en het professionalisme, en de uitstekende beschikbaarheid van de diverse spelers van ABV, konden wij alle stappen van de procedure met succes te doorlopen. ABV Environment heeft het project efficiënt en met de nodige know-how uitgevoerd binnen de aangekondigde termijnen. Het was een waar plezier om met dit dynamische en vriendelijke team te werken. 

Michel Delhaye
Responsable Sécurité & Environnement, Conseiller en Prévention

Immolux NV is actief in de vastgoedpromotie en vindt bij ABV Development al enkele jaren een uitstekende begeleiding op het gebied van saneringswerken. Onze samenwerking heeft zowel betrekking op voorafgaande raadgevingen bij vastgoedtransacties als bij saneringsdossiers die worden opgevolgd door een team van nauwgezette en doeltreffende deskundigen.

Nicolas CORNELIS
Responsable projets

De pragmatische benadering en de flexibiliteit van de individuele deskundigen van ABV, in combinatie met het multidisciplinaire team, maken het bureau ABV van bij zijn oprichting tot een bevoorrechte partner voor het aanvragen van de vergunningen voor onze diverse industriële activiteiten. We willen nu al de wens uiten om elkaar weer te zien over 10 jaar om 20 jaar vertrouwensrelatie te vieren.

Kristof Nachtergaele
Business Unit Manager Treatment Centres & Trading

We konden rekenen op het professionalisme van ABV : ze luisterden naar onze behoeften, gaven waardevolle adviezen en hielden daarbij rekening met onze sectorale verplichtingen. Hun aanpak was proactief, ze waren aanwezig bij de contacten met de bestuursinstellingen, ... Hierdoor werd een gunstig gevolg gegeven aan onze bouwaanvraag. Kortom ABV is een echte partner voor de ontwikkeling van uw project.

Marc Barmasse
Administrateur

In het kader van de ontwikkeling van een project van 6000m² kantoren aan de ingang van het station van Namen, hebben we samengewerkt met ABV Development voor het milieu-effectenstudie op de site. We zijn ervan overtuigd dat dit project voor een nieuwe dynamiek in de wijk en aan deze ingang van Namen zal zorgen.

Denis Noël
Technical Director
Volg ons op Linkedin
Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te blijven maken van de website, geef je aan hiermee akkoord te gaan. Graag meer info OK https://www.abv-development.com/nl/wettelijke-vermeldingen/