Ploegen- en nachtwerk

Het jaar 2022 werd gekenmerkt door een belangrijke activiteit van de overheid op het vlak van vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing op loon voor ploegen- en nachtarbeid:

Deze maatregelen hadden als hoofddoel het beperken van misbruiken die in het verleden zijn gepleegd en vastgesteld. Hoewel deze doelstelling lovenswaardig en noodzakelijk is, heeft de verscherping van controles, op basis van een onnauwkeurige wetgeving en terminologie, in 2022 geleid tot soms ingrijpende aanpassingen die het jaarresultaat van belastingplichtige ondernemingen, of zelfs hun continuïteit, in gevaar kunnen brengen.

Dankzij haar expertise op dit vlak kan ABV Development u helpen, vòòr de controles, om het fiscale risico van een correctie te verminderen. In het geval van een audit gebruikt ABV Development ook haar ervaring op dit gebied om het proces te vergemakkelijken en alle informatie te verstrekken die relevant is voor het goede verloop en zo het risico van een correctie te verminderen.

Ondernemingen die ploegen- of nachtarbeiders tewerkstellen kunnen, onder bepaalde voorwaarden en formaliteiten, aanspraak maken op een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de ingehouden bedrijfsvoorheffing.

Deze bepaling vormt een aanzienlijke financiële steun voor de belastingplichtige onderneming, aangezien deze vrijstelling kan oplopen tot 22,80% van het belastbaar loon van de betrokken werknemers (25% in het geval van een systeem van continu werk).

Aangezien deze bepaling echter door tal van bedrijven (xxx Rekenhof) misbruikt werd of foutief werd toegepast, heeft de wetgever de betreffende wetteksten (C.I.R. 92, Circulaires) versterkt. Zo zijn er sinds 1 april 2022 minimumbonussen ingevoerd: de toegekende ploegenbonus moet minstens 2% van het contractueel bruto-uurloon bedragen en 12% voor nachtarbeid. De formalisering van deze bonussen moet, vanaf 1 april 2024, ook ingaan door registratie in een collectieve arbeidsovereenkomst, in het arbeidsreglement of in de arbeidsovereenkomst. Ook interimkantoren hebben nieuwe voorwaarden opgelegd gekregen: ze mogen de vrijstellingen voor personeel pas toepassen als hun opdrachtgever daar uitdrukkelijk mee instemt.

Bovendien, zoals ABV Development in 2022 heeft kunnen vaststellen, heeft de Administratie (FOD Financiën) haar controles op dit gebied aanzienlijk versterkt, met bijzonder ernstige gevolgen voor sommige van de betrokken ondernemingen: fiscale aanpassingen (verplichting om alle of een deel van de vrijgestelde bedragen terug te betalen ) die een substantieel deel van de jaarlijkse winst kunnen vertegenwoordigen.

Op bepaalde aspecten is de huidige wetgeving onnauwkeurig en de jurisprudentie onvoldoende, de wetteksten zijn onderworpen aan uiteenlopende interpretaties; het eindresultaat van een controle voor de onderneming kan substantieel worden beïnvloed.

Derniers articles

Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te blijven maken van de website, geef je aan hiermee akkoord te gaan. Graag meer info OK https://www.abv-development.com/nl/wettelijke-vermeldingen/