Mobiliteit - modellering

ABV Development realiseert uw mobiliteitsstudies en bestudeert de impact van uw projecten op het lokale verkeer. Maar meer dan alleen maar cijfers en statistieken, biedt ABV aan om de verkeersstroom van uw projecten te simuleren en te modelleren met behulp van software!

Alvorens in te gaan op de voordelen van wegsimulatie, zullen we eerst nagaan wat de mobiliteitsstudie precies inhoudt.

ABV Development komt in een vroeg stadium van vastgoed- en commerciële projecten (zelfs industriële projecten) tussen om de component "mobiliteit" te bestuderen en te integreren (evenals de componenten toegankelijkheid en parkeren) door onze expertise ter beschikking te stellen van onze private of publieke klanten. Onze mobiliteitsstudies stellen ons in staat de projecten van onze klanten te definiëren, te ontwerpen en te rechtvaardigen.

 

Waarom de impact modelleren ?

Wegsimulatie is een instrument dat de besluitvorming ondersteunt en een aanvulling vormt op de resultaten van de mobiliteitsstudie.

Aan de hand van modellering kunnen bijvoorbeeld de lengte van de files en de gemiddelde wachttijd voor gebruikers op een kruispunt of een rotonde worden berekend.

Modellering maakt het ook mogelijk om de interacties tussen verschillende verkeersstromen te visualiseren, waardoor bepaalde potentiële verkeersproblemen aan het licht komen.

 

Hoe werkt dit concreet ?

De eerste stap bestaat erin om in onze software, op een gemodelleerde kaart, de zone van uw project te bepalen door de wegen, verkeerslichten, stopborden enz. te integreren, zodat de modellering volledig coherent is met de realiteit op het terrein. Vervolgens integreren we de verkeersgegevens die we tijdens de mobiliteitsstudie hebben verzameld (in de huidige situatie en in de verwachte situatie). Aangezien deze modellering bedoeld is om het verkeer en de files te simuleren, worden alleen de gegevens van de spitsuren gebruikt.

De software modelleert het verkeer dat door uw project wordt gegenereerd en maakt het mogelijk om het gedrag van de voertuigen te observeren op strategische of problematische plaatsen op het gebied van verkeer (kruispunt, rotonde, enz.). Een geschikte legende wordt toegepast op de modellering door het visueel markeren van de mogelijke ondervonden moeilijkheden (lengte van de files, verzadiging van een kruispunt, enz.).

Deze modellering leidt, indien nodig, tot mogelijke uitwerkingen of wijzigingen van de openbare of particuliere ruimte (geometrie van wegen, rotondes, kruispunten, enz.).

Het doel is om een evenwichtige en duurzame integratie en aanpassing van uw project mogelijk te maken in een specifieke context van lokale mobiliteit. Laat uw project slagen!

Derniers articles

Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te blijven maken van de website, geef je aan hiermee akkoord te gaan. Graag meer info OK https://www.abv-development.com/nl/wettelijke-vermeldingen/