Milieuproductverklaring - EPD

Wat is een milieuproductverklaring - EPD?

Een milieuproductverklaring is een aanpak die tot doel heeft de milieu-impact van een product te beoordelen door rekening te houden met de volledige levenscyclus. Deze verklaring is gebaseerd op een gestandaardiseerde aanpak.

Steeds meer fabrikanten integreren milieukwesties in de ontwikkeling en fabricage van hun producten.

"Hoewel bedrijven hier niet verplicht toe zijn, voldoet deze aanpak aan de verwachtingen van de markt. Consumenten maken zich immers steeds meer zorgen over de milieu-impact van de producten en diensten die ze consumeren", legt Charlotte Deloge, Project Manager bij ABV Development, uit. "Door de milieu-impact van onze producten te beoordelen, kunnen we een duurzame benadering promoten bij onze klanten en partners en ons rond deze thema's positioneren in de markt."

ABV Development heeft een aanzienlijke expertise op dit gebied en hielp al een aantal van zijn klanten met dit soort aanpak.

Milieuproductverklaring: beoordeling van de impact, van de wieg tot het graf

De milieu-impact van een product wordt geëvalueerd aan de hand van de milieuproductverklaring (EPD).

"Het is een milieuanalyse van het product die rekening houdt met de hele levenscyclus. Afhankelijk van het type product dat wordt geanalyseerd, nemen we alle bijbehorende milieu-effecten in overweging, van de wieg tot het graf, of van de wieg tot de fabriekspoort", vervolgt de expert. "Stroomopwaarts van de productie houden we rekening met de grondstoffen die nodig zijn voor de productie, hun oorsprong en de nodige productiemiddelen. Stroomafwaarts beoordelen we de impact van het transport in relatie tot marketing, afvalproductie, milieukosten van recycling en opname in een circulaire economie."

De EPD wordt opgesteld op basis van een levenscyclusanalyse. De analyse beperkt zich daarom niet alleen tot de uitstoot van broeikasgassen die verband houden met de fabricage van het product. Het omvat alle milieu-effecten die verband houden met de levenscyclus, zoals het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en de productie en het beheer van afval.

De EPD voldoet aan nauwkeurige normen en regels

Deze verklaring is opgesteld in overeenstemming met de internationale norm ISO 14025 voor milieuverklaringen van type III.

"De uitdaging is om deze verklaringen vanuit dezelfde basis op te stellen, zodat ze met elkaar kunnen worden vergeleken. De methode varieert bijvoorbeeld naargelang de productcategorie. De Product Category Rules (PCR) definiëren de elementen, vereisten en richtlijnen voor het opstellen van een milieuverklaring voor elke productcategorie", legt Charlotte Deloge uit.

Opklimmen in de hele waardeketen

Voor het opstellen van een milieuproductverklaring verzamelt ABV Development, als adviesbureau gespecialiseerd op milieugebied, alle informatie met betrekking tot de milieukosten van de materialen en hun herkomst.

"We moeten kunnen opklimmen in de hele waardeketen. Dat is niet altijd eenvoudig", legt Charlotte Deloge uit. "Het doel is om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de realiteit van elk product. De beste manier om dit te doen is om toegang te hebben tot nauwkeurige informatie. Maar dat is niet altijd mogelijk. We baseren ons ook op verschillende indicatoren wanneer bepaalde gegevens ontbreken."

De milieu-impact van het product vergelijken met die van andere producten met het oog op verbetering

Elke milieuproductverklaring wordt door een onafhankelijke partij geverifieerd. De verklaring kan vervolgens worden opgeslagen in een database. Zo kan iedereen de milieuprestaties van zijn producten vergelijken met die van andere producten in dezelfde categorie.

"Dit is geen rangschikking. In feite is er op dit moment geen niveau waarnaar we moeten streven. Het doel is om een objectieve, gemeenschappelijke database te hebben die een vergelijking mogelijk maakt om de impact van onze producten te verbeteren", besluit Charlotte Deloge.

Derniers articles

Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te blijven maken van de website, geef je aan hiermee akkoord te gaan. Graag meer info OK https://www.abv-development.com/nl/wettelijke-vermeldingen/