Milieuvergunning in Wallonië

Een milieuvergunning verkrijgen in Wallonië

Voor het uitoefenen van een activiteit die een potentieel risico inhoudt voor de mens, het milieu of het dierenwelzijn is in Wallonië een milieuvergunning vereist (vroeger exploitatievergunning genoemd). Afhankelijk van de aard van de activiteit zijn er verschillende stappen nodig om de vergunning te verkrijgen.

Om industriële activiteiten uit te voeren in Wallonië moet een bedrijf een milieuvergunning verkrijgen.

"De milieuvergunning stond vroeger bekend als exploitatievergunning", legt Charlotte Deloge uit. Ze is Project Manager bij ABV Development. Het doel is om de mensen en het milieu te beschermen tegen de gevaren, hinder of ongemakken die een project direct of indirect kan veroorzaken, zowel tijdens als na de exploitatie. Het helpt ook om dierenwelzijn te garanderen."

Of u nu een industriële activiteit, een autogarage, een tankstation, een supermarkt of een schrijnwerkerij wil uitbouwen, u heeft altijd een milieuvergunning nodig.

"De milieuvergunning bevat alle verplichtingen waaraan moet worden voldaan en de specifieke exploitatievoorwaarden voor de activiteit, met als doel de bescherming van mens en milieu", legt Charlotte Deloge uit.

Als er ook een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt dit een enkelvoudige vergunning genoemd.

Het verkrijgen van een milieuvergunning 

Op dezelfde locatie kan een bedrijf verschillende activiteiten uitvoeren, op verschillende schaal of gebruik maken van verschillende installaties.

"De overheid heeft de verschillende activiteiten en installaties in diverse rubrieken ondergebracht. Deze rubrieken dienen om op basis van de omvang van de potentiële impact te bepalen tot welke klasse het bedrijf behoort", legt Charlotte Deloge uit. "Afhankelijk van de situatie kunnen de nodige stappen bij het aanvragen van een vergunningsaanvraag verschillen."

De klasse waarin de activiteit moet worden ingedeeld hangt dus af van het belang van de mogelijke impact. Het is de activiteit of installatie die de grootste impact heeft, afhankelijk van de rubriek waarin ze is opgenomen, die bepaalt tot welke klasse een bedrijf behoort en dus ook welke stappen moeten worden ondernomen bij het aanvragen van een milieuvergunning.

Afhankelijk van de soort activiteit variëren de te volgen procedures van een eenvoudige verklaring tot een vergunningsaanvraag, gecombineerd met een effectenstudie door een bureau dat erkend is voor Milieueffectrapportages (MER).

Activiteitenklassen met impact in Wallonië 

Klasse 1 betreft activiteiten met een aanzienlijke potentiële impact. Voor een project in deze klasse is een milieuvergunning nodig om van start te kunnen gaan. De vergunningsaanvraag moet vergezeld gaan van een effectenstudie.

Klasse 2 betreft activiteiten met een gemiddelde potentiële impact. Voor het opstarten is een milieuvergunning nodig. Meestal wordt er een milieueffectrapportage bijgevoegd, waarin de belangrijkste impact van het project wordt omschreven.

Klasse 3 betreft activiteiten met een lage potentiële impact. Ze kunnen worden gestart na een eenvoudige verklaring.

Geldigheidsduur van een milieuvergunning en voorwaarden voor het verlenen van de vergunning

Een milieuvergunning is maximaal 20 jaar geldig. De geldigheidsdatum staat vermeld op de vergunning. Om daarna verder te gaan moet een vernieuwing van de vergunning worden aangevraagd. Zonder vernieuwing is er een overtreding van de wet.

"Het is ook belangrijk om te onthouden dat de toekenning van een vergunning gepaard gaat met verplichtingen en voorwaarden voor de exploitant", legt Charlotte Deloge uit. "Deze moeten worden gerespecteerd. Anderzijds kunnen een locatie en de activiteiten die er worden uitgevoerd veranderen over een periode van 20 jaar. Dergelijke veranderingen moeten jaarlijks worden opgenomen in een speciaal register."

In sommige gevallen is het registeren van veranderingen onvoldoende en moet er een nieuwe aanvraag voor een milieuvergunning worden ingediend.

Er wordt op dit moment echter gewerkt aan een ontwerpherziening van de milieuvergunning, waarin wordt voorgesteld dat de vergunning geldig is voor de gehele duur van de exploitatie. Deze verandering in de regelgeving zal gepaard gaan met nieuwe verplichtingen. De exploitant zal bijvoorbeeld regelmatig moeten bewijzen dat hij de nodige stappen onderneemt om de impact van zijn activiteit te beheersen.

Derniers articles

Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te blijven maken van de website, geef je aan hiermee akkoord te gaan. Graag meer info OK https://www.abv-development.com/nl/wettelijke-vermeldingen/