Hoe de belastingdruk verminderen om de crisis beter te doorstaan?

Sinds maart staan veel bedrijven onder druk. De economische gevolgen van de grote gezondheidscrisis waar we doorheen gaan, wegen nu op zowel de overheid als de economische actoren. In deze context tracht iedereen de hefbomen die tot zijn beschikking staan, te mobiliseren, en de verliezen zoveel mogelijk te beperken. “Bij sommigen is de omzet flink gedaald. Een deel van de activiteiten vertraagt. Om de winstgevendheid te behouden, moeten de inspanningen vooral op kostenbeheer worden geconcentreerd ”, legt Laurent Bodart, Tax Coordinator bij ABV Development, uit.

 

De Industrie is sterk getroffen

De industriële bedrijven kunnen echter hefbomen activeren om hun belastingdruk te verminderen, met name door de impact van de onroerende voorheffing te verminderen. “Naast toerisme, horeca en de evenementensector, is immers ook de industrie één van de sectoren die het meest getroffen is door de crisis in België. Meestal worden de actoren in deze sector geconfronteerd met een (aanzienlijke) vertraging van de activiteit, dit ondanks alle zware investeringen. Naast deze investeringsverplichtingen, wegen ook het kadastraal inkomen en de bijbehorende belastingen daarop, zwaar op de kosten. Want, veel van de tijdelijke maatregelen die de overheid heeft genomen om de bedrijven te ondersteunen, situeren zich voornamelijk in de mogelijkheid om bepaalde betalingen uit te stellen. Maar de bedragen blijven nog steeds verschuldigd”, vervolgt de fiscalist. “Er is dus wel degelijk een reëel belang om deze belastingkosten te minimaliseren.”

De belastbare basis optimaliseren om de belastingdruk te verminderen

Er zijn verschillende mogelijkheden voor bedrijven om de belastingdruk die op hen rust te verminderen. "Allereerst is het zeker interessant om de belastbare basis op te kuisen en alle items te verwijderen die zich daar niet meer hoeven te bevinden", legt Laurent Bodart uit. “Ook kunnen bepaalde assets profiteren van een fiscale vrijstelling, dit op basis van de geldende decreten. Dus door een zo correct mogelijk beeld op te maken van het aanwezige equipment, kunnen we vaak al de belasting op het kadastraal inkomen verlagen.”

 

Profiteer van een verlaging van de onroerende voorheffing wegens improductiviteit

Een tweede belangrijke factor bestaat uit de mogelijkheid om een vermindering van de belastingdruk aan te vragen voor de “inactiviteit of improductiviteit” van het materieel en outillage. “Het is namelijk onder bepaalde voorwaarden mogelijk om een vermindering van de onroerende voorheffing te verkrijgen voor elke periode van stilstand. Dit vanaf 90 dagen stilstand op jaarbasis, of minstens 25% van het kadastraal inkomen van de betrokken uitrusting, legt Laurent Bodart uit. Deze verlaging is van toepassing op equipment ouder dan 22 jaar, in die mate dat sinds 1998 alle nieuwe investeringen zijn vrijgesteld van onroerende voorheffing. Maar, binnen industriële bedrijven kunnen de investeringen van meer dan 22 jaar oud, wel degelijk aanzienlijk zijn.”

“In de praktijk blijkt echter dat het moeilijk kan zijn om hier optimaal gebruik te kunnen van  maken. Dit gezien de toch wel strikte voorwaarden waaraan moet worden voldaan, zowel inhoudelijk als formeel. Ook zien we een verstrenging van de Administratie ten aanzien van de acceptatie van de verschillende scenario's, hetgeen leidt tot langere, complexere procedures die steeds meer rechtvaardiging vragen. Om de kans op een succesvol resultaat te maximaliseren, kan het dus zeker verstandig zijn om bij een vakspecialist aan te kloppen.”

 

ABV Development helpt u de belastingdruk te verlagen

“Met een uitgebreide expertise op dit gebied en een grondige kennis van belastingregelgeving helpt het team van ABV Development bedrijven door deze crisis heen te komen. Dit door de verschillende mogelijke hefbomen te activeren, waardoor de kosten kunnen worden gereduceerd, om zo de uitdagingen van de toekomst beter aan te kunnen, legt Laurent Bodart uit. Voor elke klant stellen we voor om de belastbare basis te analyseren, om na te gaan hoe deze kan worden geoptimaliseerd, en om maatregelen uit te werken die de financiële lasten op korte en middellange termijn kunnen verminderen. In deze tijd van crisis is elke besparing de moeite waard.”

Derniers articles

Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te blijven maken van de website, geef je aan hiermee akkoord te gaan. Graag meer info OK https://www.abv-development.com/nl/wettelijke-vermeldingen/