Focus op het 'PIIPES'-plan: het interne plan voor interventie en bescherming van het grondwater : algemeen

Wallonië beschikt over aanzienlijke grondwatervoorraden die onder verschillende vormen van druk staan, onder andere als gevolg van menselijke activiteiten. De kwaliteit van het grondwater moet worden beschermd. Een van de hoofddoelstellingen van het Waalse Gewest is de aantasting van het grondwater te voorkomen of te beperken. Er is een meetnetwerk opgezet om de kwaliteit van het grondwater te controleren.

Het interne plan voor interventie en bescherming van het grondwater (PIIPES: le plan interne d’intervention et de protection des eaux souterraines) is een van de specifieke tools die door het Waals Gewest zijn ingevoerd om de kwaliteit van het grondwater in de omgeving van technische stortplaatsen (CET) te bewaken.

Het PIIPES, wat is dat?

Als de meetnetten voor grondwaterkwaliteit rond technische stortplaatsen fluctuaties in de concentraties van specifieke parameters en/of abnormale overschrijdingen van de normen detecteren, moet de exploitant een PIIPES uitvoeren.

Wat houdt het PIIPES in?

Het PIIPES omvat een karakteriserende en afbakende studie van de potentiële verontreinigingspluim, uitgevoerd door een erkend deskundige zoals ABV Development. Het doel is ook om rekening te houden met de plaatselijke geochemische achtergrond en eventuele natuurlijke of historische exogene verontreiniging.

Het PIIPES beoordeelt dus de vastgestelde risico's voor het grondwater en de door de exploitant overwogen corrigerende maatregelen.

De bevoegde autoriteit valideert het door de exploitant ingediende PIIPES en past de milieuvergunning van de exploitant dienovereenkomstig aan.

Hoe zit het met ABV Development?

De ontwikkeling, realisatie en toepassing van een PIIPES vereist de diensten van multidisciplinaire deskundigen zoals ABV Development!

Meer weten? Laten we erover praten!

Derniers articles

Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te blijven maken van de website, geef je aan hiermee akkoord te gaan. Graag meer info OK https://www.abv-development.com/nl/wettelijke-vermeldingen/