COBRACE – Afwijking van het aantal parkeerplaatsen

Afwijking van het aantal parkeerplaatsen in het kader van COBRACE

In het Brussels Gewest wordt het aantal parkeerplaatsen voor kantooractiviteiten beperkt in het kader van COBRACE. Elk bedrijf kan echter een afwijking aanvragen om extra parkeerplaatsen te verkrijgen. Ze moeten wel precies kunnen aantonen waarom deze extra plaatsen nodig zijn.

Net als vele andere Europese steden probeert Brussel alternatieve vervoerswijzen voor de auto te promoten, met name voor het woon-werkverkeer.

"Eén van de maatregelen die in dit verband werd genomen, en die werd vastgelegd op het niveau van de Brusselse Code voor Lucht-, Klimaat- en Energiebeheer (COBRACE), heeft tot doel het aantal beschikbare parkeerplaatsen in de buurt van kantoren te verminderen", legt Charlotte Deloge uit. Ze is Project Manager bij ABV Development, specialist in mobiliteits- en parkeerkwesties. "Deze regeling geldt voor parkeren naast de openbare weg, waarbij een maximum aantal plaatsen wordt vastgesteld. Dit aantal hangt af van twee factoren: het vloeroppervlak van de kantoren en de zone die toegankelijk is voor het openbaar vervoer."

COBRACE bepaalt een beperkt aantal parkeerplaatsen voor elke zone

COBRACE maakt een onderscheid tussen drie soorten zones in het Brussels Gewest (A, B of C), afhankelijk van de manier waarop ze door het openbaar vervoer worden bediend.

Voor een kantoor van 600 m2 in Zone A met goede transportverbindingen staat COBRACE bijvoorbeeld 4 parkeerplaatsen toe. Eenzelfde oppervlak in zone C, die moeilijker bereikbaar is met het openbaar vervoer, mag 10 parkeerplaatsen hebben.

Het parkeeraspect van COBRACE is van toepassing op alle aanvragen voor een milieuvergunning of uitbreidingen van een vergunning die na 5 februari 2014 worden ingediend.

Kan er een afwijking worden toegestaan van het aantal parkeerplaatsen?

Als onderdeel van de vergunningsaanvraag kan het bedrijf extra parkeerplaatsen aanvragen bovenop het toegestane aantal.

Deze plaatsen zijn echter onderworpen aan een belasting per plaats, gedefinieerd als bijbehorende milieuheffing. Het bedrag varieert naargelang de zone. Deze belasting varieert momenteel van € 250 (zone C) tot € 450 (zone A) per extra parkeerplaats. 

"Deze bedragen zullen na verloop van tijd stijgen (10% per jaar)", legt Charlotte Deloge uit. "Het is daarom in het belang van de bedrijven om een afwijking te verkrijgen voor extra parkeerplaatsen."

In bepaalde gevallen is het ook mogelijk om een afwijking te verkrijgen. Er zijn speciale situaties, zoals specifieke activiteiten, een specifieke behoefte aan bedrijfsvoertuigen of wisselende werktijden, die de behoefte aan extra parkeerplaatsen kunnen rechtvaardigen", zegt Charlotte Deloge.

Hoe vraag ik een afwijking aan?

De te volgen procedure is afhankelijk van het aantal gewenste extra parkeerplaatsen. Vanaf 3 extra parkeerplaatsen moet er een parkeereffectrapportage bij de vergunningsaanvraag worden gevoegd. Als de aanvraag tussen 3 en 10 extra parkeerplaatsen betreft, mag de aanvrager de beoordeling zelf uitvoeren.

Als er meer dan 10 extra parkeerplaatsen worden aangevraagd, moet de effectenbeoordeling worden uitgevoerd door een erkend bureau zoals ABV Development.

"De COBRACE-effectbeoordeling moet de activiteit van de site beschrijven en de mobiliteits- en toegankelijkheidsaspecten benadrukken", zegt Charlotte Deloge. Er moeten ook argumenten worden verstrekt om een dergelijk verzoek te rechtvaardigen, zodat de administratie Leefmilieu Brussel zich kan uitspreken over de ontvankelijkheid van een eventuele afwijking."

Lees ook - Waarom en hoe moet een mobiliteitsonderzoek worden uitgevoerd?

De overheid houdt rekening met deze aspecten en beslist geval per geval. Om in aanmerking te komen voor een vrijstelling moet elke extra parkeerplaats kunnen worden verantwoord op basis van de behoeften van de uitgevoerde activiteit.

 

Derniers articles

Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te blijven maken van de website, geef je aan hiermee akkoord te gaan. Graag meer info OK https://www.abv-development.com/nl/wettelijke-vermeldingen/